LIÊN KẾT TÀI KHOẢN
Cam kết về bảo mật Adsngon sẽ chỉ sử dụng thông tin tài khoản Google Ads của bạn để phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo kèm đề xuất tối ưu. Chúng tôi cam kết không tự ý can thiệp chỉnh sửa tài khoản và không chia sẻ dữ liệu tài khoản của bạn vì bất cứ lý do gì.